MENUMENUMENU

XYN THI (album)

Pointless Geometry #13
01.11.2016 # #band #overheim_max/msp

XYN THI

Track list
Side A
1. ANODE
2. CATHODE

Side B
1. DYNODE
2. XYNODE

Xyn Thi (Rafał Zapała) – EMS Synthi & computer / Fonoleptic (Patryk Lichota) – feedback video (no-input, cctv cameras) & analog video effects, X-ray photos.

XYN THI & FONOLEPTIC

Audiovisual duo from Poznań. Rafał Zapała is responsible for the sound layer generated from processing in the Max / Msp environment of the EMS Synthi VCS3  synthesizer sounds, Patryk Lichota realizes a live video layer. The visual side is created by multiplication of video feedback from industrial cameras, the image of which passes through x-rays and „no input mixing board” – internal device coupling – when the inputs are directly connected to the outputs, as well as analog video effects. Audio and video signals interact with each other to form multi-layered connections.

/

XYN THI & FONOLEPTIC

Duet audiowizualny z Poznania. Rafał Zapała odpowiedzialny jest w nim za warstwę dźwiękową generowaną generowaną z przetworzeń w środowisku Max/Msp dźwięków syntezatora EMS Synthi VCS3, Patryk Lichota realizuje na żywo warstwę wideo. Strona wizualna powstaje poprzez multiplikacje sprzężeń zwrotnych wideo pochodzących z kamer przemysłowych, których obraz przechodzi przez zdjęcia rentgenowskie oraz “no input mixing board” – sprzężenia wewnętrzne urządzeń – kiedy wejścia są bezpośrednio podłączone do wyjść, a także analogowe efekty wideo. Sygnały audio i wideo wzajemnie na siebie oddziałują tworząc wielowarstwowe połączenia.


http://www.pointless-geometry.com/2016/11/zapaa-xyn-thi-point13.html 

POINTLESS GEOMETRY