MENUMENUMENU

KWADRATY / SQUARES (trgl)

Polish Days, University of Glasgow Concert Hall, Glasgow, UK
04.11.2016 #score #live_elx

KWADRATY / SQUARES


Composed for Miłosz Pękala as a part of his Monopercussion program/ Skomponowany dla Miłosza Pękali w ramach programu Monoperkusja

Perf. Miłosz Pękala


 

KWADRATY / SQUARES (trgl)