MENUMENUMENU

BOULEZ

FINA Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Warszawa
16.12.2018 #concert #db #fl #perc #sax #sound and image projection #vn #warszawskie_dźwiękowisko

New works by Marek Chołoniewski and Przemysław Zych, new version of a work by Rafał Zapała and first Polish performance of Pierre Boulez’ „Anthemès 2.”

/

Nowe utwory Marka Chołoniewskiego, Przemysława Zycha, nowa wersja utworu Rafała Zapały, polskie prawykonanie „Anthemès 2” Pierre Bouleza.


16/12/2018 – FINA, Spotkania z Nową Muzyką – Dźwiękowisko, Warszawa; wyk: Anna Kwiatkowska (vn), Marek Chołoniewski, Rafał Zapała (sound and image projection), Leszek Wiśniowski (sax, fl), Tomasz Chołoniewski (perc), Kazimierz Pyzik (db), grupa młodzieży ze Szkoły Kultury i Edukacji w Warszawie


No Meaning Detected na skrzypce, live electronics, syntezator mowy, wideo i publiczność / for violin, live electronics, speech synthesizer, video and audience (2017)
Finateka Warszawa, 16.12.2018
Anna Kwiatkowska – skrzypce / violin
Rafał Zapała – elektronika / electronics


The concerts are part of the „Dźwiękowisko” series, which was inaugurated in 2014 by the „Harmonies and Noises” Music Foundation in cooperation with the Institute of Music and Dance. The events of the cycle includes works that assume the cooperation of professional musicians with large groups of amateur youth. Their authors are well-known Polish composers. These pieces are presented at the concerts next to the prominent works of contemporary music performed by musicians specializing in this field. Programmes designed in this way also engage audiences, usually reduced to the role of passive listeners.

In the multimedia compositions En Rondeau by Przemyslaw Zych and TeGeLaR by Marek Chołoniewski (in the photo), the well-known artists and debutants will be joined by a group of amateurs – the high school students of the Warsaw School of Culture and Education. Among professional performers we will find Anna Kwiatkowska (violin), Rafał Zapała (sound projection), Kazimierz Pyzik (double bass), Leszek Wiśniowski (saxophone), and Tomasz Chołoniewski (drums). Rafał Zapała will enrich the unconventional formula of the concert  with his No Meaning Detected, in which the audience participates in a dialogue with a performer and a speech synthesizer. „Classics of modernity” is represented by Pierre Boulez’s Anthèmes 2 – a masterpiece of one of the greatest contemporary composers not yet performed in Poland.

Documentation of the previous „Dźwiękowisko” events (film recordings of works by Sławomir Wojciechowski, Maciej Jabłoński, Eunho Chang and Lidia Zielińska) is available at: www.dzwiekowisko.pl.

Co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage from the Culture Promotion Fund under the „Collections” programme – „Composing Commissions” priority, implemented by the Institute of Music and Dance.

https://www.polmic.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6189:prawykonania-utworow-marka-choloniewskiego-przemyslawa-zycha-rafala-zapaly-i-polskie-prawykonanie-anthemes-2-pierre-a-bouleza&catid=43&Itemid=196&lang=en

/

Koncert „Warszawskie Dźwiękowisko” jest częścią cyklu „Dźwiękowisko” zainaugurowanego w roku 2014 przez Fundację Muzyczną „Harmonie i hałasy”. Wydarzenia „Dźwiękowiska” odbywają się według formuły przewidującej włączenie do programu utworów, które zakładają współpracę muzyków profesjonalnych z dużymi grupami młodzieży-amatorów. Ich autorami są znani polscy kompozytorzy. Ich utwory przedstawiane są na koncercie obok wybitnych pozycji muzyki współczesnej, wykonywanych przez muzyków specjalizujących się w tej dziedzinie. W ten sposób pomyślana koncepcja wydarzenia służy wypracowaniu formuły koncertu, w której odbiorcy, zwykle sprowadzani do roli biernych słuchaczy, mogą współtworzyć muzyczne wydarzenie. Element edukacyjny oraz dążenie do poszerzenie kręgu słuchaczy („audience building”) nie mogą jednak przysłonić zasadniczego artystycznego celu, jaki przyświeca Przemysławowi Zychowi i Markowi Chołoniewskiemu, twórcom zamówionych przez Fundację „Harmonie i hałasy” multimedialnych utworów na profesjonalistów i amatorów. Niekonwencjonalną formułę koncertu wzbogaca Rafał Zapała swoim „No Meaning Detected”, w którym publiczność uczestniczy w dialogu z żywym wykonawcą i syntezatorem mowy. „Klasykę” na koncercie reprezentuje „Anthèmes 2” Pierre’a Bouleza – nie wykonywane jeszcze w Polsce arcydzieło jednego z najwybitniejszych współczesnych twórców muzyki. W obu koncertach udział weźmie liczna grupa młodzieży – uczniów liceum warszawskiej Szkoły Kultury i Edukacji. Do udziału w wykonaniu utworów Chołoniewskiego i Zycha uczniowie zostaną przygotowani na warsztatach prowadzonych przez kompozytorów i wykonawców.

Program koncertu:

Przemysław Zych – En rondeau (10’, prawykonanie) na zespół instrumentalny, grupę amatorów, live electronics i wielokanałową projekcję dźwięku;
Marek Chołoniewski – TeGeLaR (25’, prawykonanie) na zespół instrumentalny, grupę amatorów, live electronics i wielokanałową projekcję dźwięku i obrazu;
Rafał Zapała – No Meaning Detected (10’, prawykonanie nowej wersji), na skrzypce, live electronics, syntezator mowy, wideo i publiczność
Pierre Boulez – Anthèmes 2 (22’, pierwsze wykonanie w Polsce) na skrzypce i wielokanałową projekcję dźwięku

Nowe utwory Marka Chołoniewskiego, Przemysława Zycha, nowa wersja utworu Rafała Zapały, polskie prawykonanie „Anthemès 2” Pierre Bouleza/ New works by Marek Chołoniewski and Przemysław Zych, new version of a work by Rafał Zapała and first Polish performance of Pierre Boulez’ „Anthemès 2”

BOULEZ