MENUMENUMENU

S E N S O R I U M (ZAMEK Residency)

ZAMEK Culture Centre, Poznań
01.09.2014 #installation #residency

SENSORIUM


ZESPÓŁ TWÓRCÓW

Ewa Górna – asystent
Jagna Sobierajewicz – asystent
Michał Knut – asystent
Jacek Broda – asystent
Szymon Kaliski – programowanie, hacking urządzeń
Tomasz Morawski – programowanie
Marek Straszak – grafika, wideo
Tomek Przybyła (Bryła Studio) – scenografia
Przemek Judkowiak (Zakład produkcyjny „Tomek”) – wykonanie scenografii
Anna Szmatoła (Sepia Ensemble) – wiolonczela
Tomasz Citak (Sepia Ensemble) – skrzypce, altówka
Agnieszka Jelewska (HAT Center) – program edukacyjny, autorka książki pt. „Sensorium”
Michał Krawczak (HAT Center) – program edukacyjny
Jagna Domżalska (CK Zamek) – koordynator projektu
Rafał Zapała – idea, muzyka, programowanie


After the Visiting Scholar Residency at CCRMA, Stanford University in CA, USA, where I created a prototype for the installation, I continued the project during „Artist-in-Residence 2014” at ZAMEK Culture Centre (Poznań)

within which I carried out a project consisting in filling the empty monumental Clock Tower located in the centre of the town with loudspeakers and composed music. This brought the space, which lay dormant since WWII, back to life 

/

Po odbyciu Rezydencji Artystyczno-Badawczej w CCRMA na Uniwersytecie Stanforda, CA, USA, gdzie stworzyłem prototyp dla instalacji, kontynuowałem projekt jako „Rezydent w Rezydencji 2014” w CK ZAMEK w Poznaniu.

Wypełniłem pustą, monumentalną Wieżę Zegarową w centrum miasta głośnikami i skomponowaną muzyką, przywracając do życia tę nieczynną od II wojny światowej przestrzeń.

 

 

 

http://sensorium.poznan.pl/