MENUMENUMENU

KURY (liczą…)/ HENS (count …)

Poznań Game Arena / Mediations Biennale, Poznań
12.10.2018 #animal_art_installation

Black HENS, like comic book monsters take over the World. They ironically represent forces more powerfull than human scale, hyper objects (acc. to T. Morton) – for which the human presence is imperceptible, irrelevant or no longer valid at all. (…) ???

/

Czarne KURY, jak komiksowe potwory, przejmują kontrolę nad światem. W ironiczny sposób reprezentują siły znacznie większe od naszej ludzkiej skali, hiperobiekty (nawiązując do terminu T.Mortona) – dla których obecność ludzka jest niezauważalna, jest bez znaczenia, bądź już nie ma jej wcale. (…)

video: Patryk Lichota, montaż: Karolina Karpowicz/Rafał Zapała

 

Home