MENUMENUMENU

HENS (count…) / KURY (liczą…)

Poznań Game Arena / Mediations Biennale, Poznań
12.10.2018 #animal_art_installation

HENS/ KURY


commissioned by/ zamówione przez:  Mediations Biennale 2018

Black HENS, like comic book monsters take over the World. They ironically represent forces more powerfull than human scale, hyper objects (acc. to T. Morton) – for which the human presence is imperceptible, irrelevant or no longer valid at all. (…)

/

Czarne KURY, jak komiksowe potwory, przejmują kontrolę nad światem. W ironiczny sposób reprezentują siły znacznie większe od naszej ludzkiej skali, hiperobiekty (nawiązując do terminu T. Mortona) – dla których obecność ludzka jest niezauważalna, jest bez znaczenia, bądź już nie ma jej wcale. (…)


Home

http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/news/relacje-recenzje-opinie,c,9/artysci-vs-gamerzy,124494.html


HENS (count…) / KURY (liczą…)