MENUMENUMENU

Zespół kameralny jako grupa wsparcia/ The chamber ensemble as a support grup

Festivals: Warsaw Autumn & Sacrum Profanum
15.09.2024

..robię nową rzecz

– na wspólne zamówienie festiwali Warszawska Jesień i Sacrum Profanum.

Przede wszystkim będzie to kompozycja dla czterech zespołów kameralnych na jednej scenie: 
Simfonietta Cracovia, Hashtag Ensemble, Sepia Ensemble i Spółdzielnia Muzyczna.
Zamówienie kompozycji na ten wyjątkowy skład planuję rozszerzyć o aspekty badawcze i społeczne. 
Ma to być działanie w duchu art-as-research , które poza konstruowaniem kunsztownych dźwiękowych artefaktów ma również 
ambicję generowania/ wytwarzania/ produkowania nowej wiedzy, testowania prototypowych społecznych utopii, 
myślowo-estetycznych spekulacji. Takie działanie staje się po prostu dźwiękowym labolatorium idei, a samo komponowanie 
staje się praktyką społeczną, artywizmem.

Utwór i koncert wyobrażam sobie jako zwieńczenie tego procesu, formę artystycznej publikacji/ prezentacji efektów.
Koncertowe spotkanie czterech znakomitych grup muzyki nowej jest zdarzeniem wyjątkowym. Tak chciałbym je potraktować – dlatego pragnę wykorzystać tę sytuację do propozycji szerszej niż tylko estetyczna/artystyczna. Zamówienie kompozycji na ten wyjątkowy skład planuję rozszerzyć o aspekty badawcze i społeczne. Ma to być działanie w duchu art-as-research , które poza konstruowaniem kunsztownych dźwiękowych artefaktów ma również ambicję generowania/ wytwarzania/ produkowania nowej wiedzy, testowania prototypowych społecznych utopii, myślowo-estetycznych spekulacji. Takie działanie staje się po prostu dźwiękowym labolatorium idei, a samo komponowanie staje się praktyką społeczną, artywizmem.
Opisywany projekt, poza zamawianym utworem ma stać się próbą przemyślenia celów, praktyk komunikacji 
i organizacji pracy zespołów tak by stanowiły one kolektyw troski wzmacniający ich członkinie i członków.

Stoi za tym szersza idea, utopijna próba pomyślenia o miejscu pracy jako o wspólnocie wspierającej, wzmacniającej raczej niż stresogennej i opresyjnej.

Czy można wyobrazić sobie zespół kameralny jako społeczną grupę wsparcia?