MENUMENUMENU

KWADRATY / SQUARES (trgl)

Koncert towarzyszący X. Międzynarodowemu Forum Kompozytorów, Aula Nova, Poznań
03.09.2016 #score #live_elx

KWADRATY / SQUARES
SEPIA ENSEMBLE


Composed for Miłosz Pękala as a part of his Monopercussion program/ Skomponowany dla Miłosza Pękali w ramach programu Monoperkusja 

Perf. Sepia Ensemble