MENUMENUMENU

KOŁORKING MUZYCZNY

św. Marcin 75
01.02.2018 #art squat #non-profit social experiment

CREDITS: Kołorking Muzyczny is the original idea of the founder Rafał Zapała / name proposed by Mikołaj Bylka-Kanecki / the space is rented by the an_Arche foundation courtesy of ZKZL Poznań.
/
KREDYTY: Kołorking Muzyczny to autorska idea założyciela Rafała Zapały/ nazwę zaproponował Mikołaj Bylka-Kanecki/ przestrzeń jest wynajmowana przez fundację an_Arche dzięki uprzejmości ZKZL Poznań.

KOŁORKING MUZYCZNY is an independent co-working space available for passers-by and an open rehearsal room for musicians as well. A space of the legendary „Pod Kuchcikiem” bar, which was to be a temporary place of the an_Arche Foundation and a sound-art studio, quickly became a small, independent, student culture center.
THE RULE is simple. Everyone in need can come, rehearse or organize an action: rehearsal, concert, public meeting, workshops. Anyone who wants to, any passerby can enter and listen, ask what is going on or just work on the computer, read a book or levitate with no sense.

ACTIONS. To do the action (rehearsal, concert, public meeting, workshop) find Host/ti (easiest by writing on this profile).
HOST/TI looks after the action, opens and closes Kołorking, shows where, what, and how. If you want to be a Host/ii – let us know! Currently they are: Aleksandra Słyż, Przemek Degórski, Hubert Karmiński, Wojtek Krzyżanowski, Robert Gogol, Janek Skorupa, and Rafał Zapała.
„A PROCESS, NOT AN OBJECT” (J. Cage): We avoid all stylistic assumptions and closed „artistic programs.” The process of creating art is more important to us than ready, finished projects. We value the format of „open, public rehearsal” („co-working” music precisely). We create an incubator, a modern space for presenting prototype projects, risky implementations, undetermined scores, the first performances of compositions, experimental meetings of musicians and artists from other media.

/

KOŁORKING MUZYCZNY to zarazem niezależna przestrzeń co-workingowa dostępna dla przechodniów oraz otwarta sala prób dla muzyków. Przestrzeń legendarnego baru „Pod Kuchcikiem”, która miała być chwilową siedzibą fundacji an_Arche i pracownią sound-artu szybko stała się małym, niezależnym, studenckim domem kultury :-).
ZASADA jest prosta. Każdy potrzebujący może przyjść, poćwiczyć lub zorganizować sobie akcję: próbę, koncert, spotkanie publiczne, warsztaty. Każdy kto chce może też wejść „z ulicy” i posłuchać, zapytać o to co jest grane lub po prostu popracować na komputerze, poczytać książkę lub polewitować bez sensu.

AKCJE. Aby zrobić akcję (próbę, koncert, spotkanie publiczne, warsztaty) znajdź Hosta/ti (najłatwiej, pisząc na tym profilu).
HOST/TI opiekuje się akcją, otwiera i zamyka Kołorking, pokazuje, gdzie co i jak. Chcesz być Hostii/tem – daj znać! Obecnie są to: Aleksandra Słyż, Przemek Degórski, Hubert Karmiński, Wojtek Krzyżanowski, Robert Gogol, Janek Skorupa, Rafał Zapała.
„PROCES, A NIE PRZEDMIOT” (J. Cage): Unikamy wszelkich założeń stylistycznych i zamkniętych „programów artystycznych“. Istotniejszy jest dla nas proces powstawania sztuki, niż gotowe, skończone realizacje. Najbardziej cenimy format „otwartej, publicznej próby” („co-working” muzyczny właśnie). Tworzymy inkubator, nowoczesną przestrzeń prezentacji prototypowych projektów, ryzykownych realizacji, niezdeterminowanych partytur, pierwszych wykonań kompozycji, eksperymentalych spotkań muzyków i artystów innych mediów.


www.facebook.com/kolorkingmuzyczny/
Muzyka jako medium spotkania. O Kołorkingu Muzycznym (Czas Kultury)
Kołorking Muzyczny w Poznaniu ożywia św. Marcin. „Tu się rozmawia o muzyce”(Gazeta Wyborcza)

KOŁORKING MUZYCZNY KOŁORKING MUZYCZNY KOŁORKING MUZYCZNY KOŁORKING MUZYCZNY