MENUMENUMENU

Polmuz (sxf, cb, drum, elx)

Muzyczne Studio Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej
16.11.2018 #concert #elektrofolk #

Polmuz


Polmuz, a new phenomenon in Polish folk music, appeared on November 16th in the Polish Radio Concert Studio of  A. Osiecka. We will listen to the event’s retransmission on Dwójka.

Polmuz released its debut album „Drzewiej” on November. It contained songs that provided the group with the first prize and the Special Award in the „New Tradition” Folk Music Competition of Czesław Niemen, 2018.

Polmuz’s members are recognized jazz, classical and experimental musicians, awarded by the competition jury for „combining touching roughness and electronics with folk trances.” On November 16, 2018 the band presented their debut material on the stage of the Polish Radio Music Studio of Agnieszka Osiecka in Warsaw.

/

Polmuz, nowe zjawisko w polskiej muzyce folkowej, 16 listopada wystąpił w Studiu Koncertowym PR im. A. Osieckiej. Retransmisji wydarzenia wysłuchamy w Dwójce.

Polmuz w listopadzie wydał debiutancki album „Drzewiej”. Znalazły się na nim utwory, które zapewniły grupie I nagrodę i Nagrodę Specjalną im. Czesława Niemena w Konkursie Muzyki Folkowej „Nowa Tradycja” 2018.

Nagrodzeni przez jury konkursu za „połączenie wzruszającej szorstkości i elektroniki z ludowym transem” członkowie Polmuzu to uznani artyści jazzowi, klasyczni, ale i eksperymentalni. 16 listopada zespół zaprezentował debiutancki materiał na scenie Muzycznego Studia Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie.


https://www.polskieradio.pl/334/6485/Artykul/2225950,Polmuz-czyli-folkowa-awangarda

Polmuz (sxf, cb, drum, elx)