MENUMENUMENU

O T C H Ł A N I E (sonification of Katarzyna Mirczak’s eye movement data)

ABYSSES / OTCHŁANIE
25.09.2015 #installation #sonification

sonification of the polisomnographic data, generative instrument, score/program created in Max/MSP environment, guitar, flute (frullato, overdrived), harp, percussion instruments

/

sonifikacja danych polismnograficznych, instrument generatywny, partytura/patch napisany w środowisku Max/MSP, gitara, flet (frullato, przesterowany), harfa, instrumenty perkusyjne


21 minut i 30 sekund piątej fazy REM

pomiar robiony co 0,005 sekundy

gwałtowny strumień obiektywnych danych opisujących reakcje śniącego organizmu jest dla mnie partyturą

przykładowo – ruch gałek ocznych (EOG data) usłyszałem w ruchu abstrakcyjnych pasaży gitary akustycznej

struktura czasu snu rozciąga się i kurczy według swoich własnych praw nie związanych zupełnie z czasem zegarowym

na szczęście ze strukturą czasu w muzyce jest podobnie

O T C H Ł A N I E (sonification of Katarzyna Mirczak’s eye movement data) O T C H Ł A N I E (sonification of Katarzyna Mirczak’s eye movement data)
O T C H Ł A N I E (sonification of Katarzyna Mirczak’s eye movement data) O T C H Ł A N I E (sonification of Katarzyna Mirczak’s eye movement data)