MENUMENUMENU

Cleaner (db, elx)

Poznańska Wiosna Muzyczna, Akademia Muzyczna w Poznaniu, Poznań
10.04.2013 #score_electronics_max/msp

CLEANER

 

commisioned by / zamówione przez: Poznańska Wiosna Muzyczna 2013

perf. Mateusz Loska (db), Rafał Zapała (elx)

„… cleaning, dusting, sweeping, wiping what is on the surface, what is on first glance, scratching up from underneath, raking out from memory, from the past…”

Written for double bass player Mateusz Loska, who performed it first time on 10.04.2013.
I used percussion brush here for playing the instrument. I treat it mainly as an acoustic piece – the role of electronics is very sublte, hidden in the background reverb.

/

„… czyszczenie, odkurzanie, zamiatanie, wycieranie tego, co jest na powierzchni, co jest na pierwszy rzut oka, drapanie od dołu, wyciąganie z pamięci, z przeszłości …”

Napisany dla kontrabasisty Mateusza Loski, który wykonał go po raz pierwszy 10.04.2013 roku.
Użyłem tutaj pędzla perkusyjnego do gry na instrumencie. Traktuję go głównie jako utwór akustyczny – rola elektroniki jest bardzo subtelna, ukryta w pogłosie tła.


https://gloswielkopolski.pl/rozpoczyna-sie-poznanska-wiosna-muzyczna-w-tym-roku-pod-haslem-gesty-kontury-program/ar/798047

Cleaner (db, elx)