MENUMENUMENU

BLIND LANE/ ŚLEPY TOR

Festiwal Słuchowisk/ Dworzec Poznań Główny peron 1b/ Poznań
18.10.2017 #public_space_art

 

Sound installation located on an inactive platform of the Poznań railway station. From there, several times a day, an invisible „ghost-train” will depart, arriving – like other trains – with megaphones. Random and non-random travelers will have the opportunity to overhear conversations taking place on this mysterious platform. They will become witnesses of farewells and greetings, conversations that they have often heard at the station and those they probably will never hear. These talks will consist of a several-part spatial radio play, which will be automatically played at certain times throughout the duration of the festival. They will create a surreal situation, growing out of the daily routine of the Main Railway Station, which will momentarily tear the participants away from the journey and transfer them to the zone of imagination. Played only in the area of ​​sounds – it will surprise inside the rational and functional area of ​​the station.

/

Instalacja dźwiękowa umiejscowiona na nieczynnym peronie poznańskiego dworca PKP. Stamtąd kilka razy dziennie będzie odjeżdżał niewidzialny „pociąg-widmo”, którego przyjazd – podobnie jak innych pociągów – ogłoszą megafony. Przypadkowi i nieprzypadkowi podróżujący będą mieli okazję podsłuchania rozmów odbywających się na tajemniczym peronie. Staną się świadkami pożegnań i powitań, rozmów , które niejednokrotnie słyszeli na dworcu i takich, których prawdopodobnie nigdy nie będą mieli okazji usłyszeć. Rozmowy te składać się będą na kilkuczęściowe przestrzenne słuchowisko, które będzie automatycznie odtwarzane w określonych godzinach przez cały czas trwania festiwalu. Stworzą one surrealistyczną sytuację, wyrastającą z codzienności Dworca Głównego, która na moment oderwie uczestników od podróży i przeniesie w strefę wyobraźni. Rozgrywana wyłącznie w obszarze dźwięków – zaskoczy wewnątrz racjonalnego i funkcjonalnego terenu dworca.

BLIND LANE/ ŚLEPY TOR BLIND LANE/ ŚLEPY TOR BLIND LANE/ ŚLEPY TOR BLIND LANE/ ŚLEPY TOR