MENUMENUMENU

Scrolling to Zero (acousmatic version)

Audio Art Festival, Cracow
17.11.2019 #sound_meditation #installation

Scrolling to Zero


Audio Art is an experimental and postmodernist art of the close of XX century and the beginning of the XXI century. Audio Art is an integration of sound and visual art. Presentation of Audio Art appears in form of the concert, performance and installation. (…)

/

Audio Art jest eksperymentalną i postmodernistyczną sztuką przełomu wieków. Audio Art to integracja sztuk wizualnych z dźwiękowymi. Audio Art występuje w formie koncertów, performance i instalacji. (…) 

http://www.audio.art.pl/ 

 

 

Scrolling to Zero (acousmatic version)