MENUMENUMENU

Obojętność słuchających traktuję jako porażkę (Wioleta Żochowska interview)

Glissando 39 ,,Partycypacja", red. Krzysztof Stefański
01.04.2021 #interview

Obojętność słuchających traktuję jako porażkę (Wioleta Żochowska interview)