MENUMENUMENU

S E N S O R I U M (Leszno water tower)

Wieża Ciśnień, Leszno
01.11.2014 #installation

SENSORIUM


After the edition for Clock Tower at ZAMEK Culture Centre in Poznań, SENSORIUM was moved for a month to Water Tower in Leszno. Inside, there was built a platform 20 m above the ground.

The initiative to visit another Polish city with SENSORIUM is part of a mission to become a kind of institution wchich is traveling all around the country.

/

Po edycji SENSORIUM w Wieży Zamkowej Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, zostało ono przeniesione na miesiąc do Wieży Ciśnień w Lesznie. Została w niej wybudowana platforma na wysokości 20 m nad ziemią.

Inicjatywa odwiedzenia kolejnego polskiego miasta z SENSORIUM jest częścią misji stania się instytucją, która przemieszcza się po całym kraju.

http://elka.pl/content/view/77448/80/

 

S E N S O R I U M (Leszno water tower) S E N S O R I U M (Leszno water tower) S E N S O R I U M (Leszno water tower)