MENUMENUMENU

EMOTIONDISTORTION

Projekt Lab, Poznań
24.04.2017 #eeg_art

repeat at the pace of your breathing
like a mantra:

an emotion distorts a message / an emotion is a blurring bitchbeast

Your voice is the material of this sound installation, the system
Processes it in real time /
The EEG of your brain affects the distortion of your voice / The more you are
calmer, the more „pure” is your message. If
emotional tension is growing – your voice is more distorted (on a scale of 0-10) /
The brain is a muscle, you can control it.

Emotions are today a fetish of pop culture. Democratically, all the prophets of mass imagination appeal to them: marketers, artists, politicians and preachers.
Feelings, affects and moods are an imprinted and learned reaction to how we interpret reality. Most of your emotional reflexes have created
at home, school, through the media and traumatic contacts with the public. They are an editable program that I would not trust very much.
Do emotions affect the process of communication with the world? Do they distort the message? They are fascinating, but are they still in post-human reality?
will we still need it?

The premiere took place as part of Vorspiele Transmediale 2017 Berlin.
The work was created during a residency at the Zentrum fur Kultur und Urbanistik, Berlin 2017, thanks to the support of the Culture Department of the Poznań City Hall.

/

powtarzaj w tempie swojego oddechu
jak mantrę:

an emotion distorts a message / an emotion is a blurring bitchbeast

Twój głos jest tworzywem tej brzmieniowej instalacji, system
przetwarza go w czasie rzeczywistym/
EEG Twojego mózgu wpływa na zniekształcenia Twojego głosu/ Czym jesteś
spokojniejszy, tym bardziej „czysty” jest Twój przekaz. Gdy
napięcie emocjonalne rośnie – Twój głos jest bardziej zniekształcany (w skali 0- 10) /
Mózg to mięsień, możesz go kontrolować.

Emocje to dziś fetysz popkultury. Demokratycznie odwołują się do nich wszyscy prorocy masowej wyobraźni: marketingowcy, artyści, politycy i kaznodzieje.
Uczucia, afekty i nastroje są wdrukowaną i wyuczoną reakcją na to jak interpretujemy rzeczywistość. Większość Twoich emocjonalnych odruchów utworzyło
się w domu, szkole, poprzez media i traumatyczne kontakty ze społeczeństwem. Są edytowalnym programem, któremu nie ufałbym zbytnio.
Czy emocje wpływają na proces komunikacji ze światem? Czy zniekształcają komunikat? Są fascynujące, ale czy w post-ludzkiej rzeczywistości wciąż ich
jeszcze będziemy potrzebować?

Premiera odbyła się w ramach Vorspiele Transmediale 2017 Berlin.
Praca powstała podczas rezydencji w Zentrum fur Kultur und Urbanistik, Berlin 2017, dzięki wsparciu Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania.