MENUMENUMENU

NICOLETTE (vn, live elx)

Vox Electronica 2015, Lviv National Academy of Music, Lviv
23.04.2015 #score #live_elx

NICOLETTE


Composed for Nicole Mitchell, commisioned by Made in Chicago Festival /skomponowany dla Nicole Mitchell na zamówienie festiwalu Made in Chicago

 

 


Perf. Ostap Manko (vn), Rafał Zapała (elx)


In this piece, I simply decided to write a theme. Bearing in mind that it is the timbral- textural aspect of music I am generally interested in, it was a challenge. In the end, I came up with an ordinary melody, somewhat melancholic, of the „autumn-in-a-small- desolate-jerkwater-town” type. I then asked improvisating musician – fabulous Nicole Mitchell – to interpret this Slavonic theme. I used the improvised part as formal framework for the composition. This way, I came up with acoustic material to witch I added Max/MSP treatments. Thus, what we have is a piece written in notes, precisely composed, one whose formal structure, however, is entirely based on improvisation.

/

W tym utworze postanowiłem po prostu napisać motyw. Mając na uwadze, że jest to aspekt brzmieniowo-teksturowy muzyki, który mnie ogólnie interesuje, było to wyzwanie. W końcu wymyśliłem zwykłą melodię, nieco melancholijną, typu „jesień-w-małym-opuszczonym-odosobnionym-miasteczku”. Następnie poprosiłem muzyka improwizującego – wspaniałą Nicole Mitchell – o interpretację tego słowiańskiego tematu. Użyłem improwizowanej części jako formalnej ramy kompozycji. W ten sposób wymyśliłem materiał akustyczny, aby dodać zabiegi Max/MSP. Tak więc mamy utwór napisany w notatkach, precyzyjnie skomponowany, którego formalna struktura opiera się jednak całkowicie na improwizacji.