MENUMENUMENU

Bio

(pl) RAFAŁ ZAPAŁA

kompozytor, artysta dźwięku, improwizator
/pianista, perkusista, elektronik/
doktor habilitowany sztuki muzycznej – kompozycji
profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu
stypendysta Fulbright Senior Award 2021

 

Zapała nie dostrzega granic pomiędzy muzyką poznaną poprzez akademickie wykształcenie, muzyczne doświadczenia kontrkultury i współpracy z artystami z innych dziedzin sztuki. Jego muzyka jest prezentowana na festiwalach muzyki współczesnej, w jazzowych klubach, scenach muzyki eksperymentalnej oraz w otwartych przestrzeniach miejskich. Ukończył studia z kompozycji muzyki (magister, doktor, habilitacja) i dyrygentury chóralnej (magister). Uczestniczył w kursach, m.in.: K. Stockhausena (Kürten2008), Acanthes Courses (Metz, 2010 z IRCAM, T. Murailem, B.Furrerem), Darmstadt Summer Courses, warsztaty z P.Oliveros, A.Lucier, (STEIM), Z. Karkowskiego,  i innych.
Artysta–Rezydent m.in.: w Stanford University–CCRMA (01-03.20014), CK „Zamek” (2014), rezydent Filharmonii Świętokrzyskiej (2014/2015), ZK/U Berlin (2016), Vertigo STARTS (2019), UC Berkeley (CNMAT)
Założyciel Kołorkingu Muzycznego. Założyciel i prezes fundacji an_ARCHE NewMusicFoundation oraz wielu zespołów i projektów muzycznych (z muzyką współczesną komponowaną, improwizowaną, elektroniczną, eksperymentalną).
Autorska koncepcja Live Electronic Preparation (LEP Technique) jest opublikowana jako rozdział Oxford Handbook of Interactive Audio (Oxford University Press, 2014).
Szczególne miejsce w twórczości zajmują akcje i instalacje dźwiękowe wpisane w przestrzeń miejską, m.in.: Sensorium (monumentalna instalacja w wieży zegarowej CK ZAMEK w Poznaniu) i Post-Apocalypsis (złoty medal dla polskiego pawilonu za „Sound Design” na Quadriennale w Pradze 2015)

 

xxx

(eng) RAFAŁ ZAPAŁA

composer, sound artist, improviser
/piano, drums, electronics/
post-doctorate degree (habilitation) – composition
associate professor at Academy of Music in Poznan
Holder of the Fulbright Senior Award 2021 scholarship.
Zapała does not recognize any boundaries between music acquired through academic education, experience of the counterculture and collaborating with artists from other fields of art. His music was presented at contemporary music festivals, jazz clubs, experimental music venues and open, public spaces.
Graduated: composition (MA, PhD, habilitation) and conducting (MA).
Masterclasses: K.Stockhausen Concerts and Courses, Acanthes Courses (with IRCAM, T.Murail and B.Furrer), Darmstadt Summer Courses, workshop with Pauline Oliveros, Alvin Lucier (STEIM Amsterdam), Z. Karkowski and other.
Artist-in-residence at Stanford University–CCRMA, Culture Center „Zamek”, Swiętokrzyska Philharmonic (2014/2015), ZK/U Berlin ( 2016/17), Vertigo STARTS (2019), UC Berkeley (CNMAT) and other.
Head of Kołorking Muzyczny. Founder and head of an_ARCHE NewMusicFoundation and many ensembles (contemporary, improvised, electronic music).
His concept of Live Electronic Preparation (LEP Technique) is published at Oxford Handbook of Interactive Audio (Oxford University Press, 2014).
Author of Sensorium huge, immersive sound installation based on biofeedback data sonification.
Sound Designer of The Polish national exhibition Post-Apocalypsis (awarded the Gold Medal of the 13th Prague Quadrennial of Performance Design and Space festival – Sound Design cathegory).

 

Bio Bio Bio Bio Bio Bio Bio