MENUMENUMENU

KWADRATY / SQUARES (trgl)

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Studio S1, Warszawa
17.01.2016 #score #live_elx

KWADRATY / SQUARES


Composed for Miłosz Pękala as a part of his Monopercussion program/ Skomponowany dla Miłosza Pękali w ramach programu Monoperkusja 

Perf. Miłosz Pękala
Video Project. Wiktor Podgórski


https://www.facebook.com/events/1511630455800138/