MENUMENUMENU

S E N S O R I U M 2.0 (at Stanford)

Linux Audio Conference, CCRMA, Stanford University
23.03.2019 #installation #new_version

SENSORIUM


SENSORIUM comes back to the source.
New version of the installation,  Sensorium 2.0, was launched during
Linux Audio Conference (LAC) , on Stanford University, CA.

The prototype of the program for Sensorium was developed during my residency at CCRMA (Stanford University), and effectively operated with the first version at ZAMEK Culture Centre. There were revealed certain imperfections, for which I have solutions that I apply in SENSORIUM_2.0.

/

SENSORIUM wraca do źródeł.
Nowa wersja instalacji, Sensorium 2.0, została zaprezentowana podczas konferencji
Linux Audio Conference (LAC) , na  Uniwersytecie Stanforda w Kaliforni.

Prototyp programu dla SENSORIUM został opracowany podczas mojej rezydencji w CCRMA (Uniwersytet Stanforda, USA) i skutecznie działał w  pierwszej wersji w Centrum Kultury ZAMEK. Ujawniły się jednak pewne niedoskonałości, dla których mam rozwiązania i które stosuję w SENSORIUM_2.0.

 

https://lac.linuxaudio.org/2019/

 

S E N S O R I U M 2.0 (at Stanford) S E N S O R I U M 2.0 (at Stanford) S E N S O R I U M 2.0 (at Stanford) S E N S O R I U M 2.0 (at Stanford) S E N S O R I U M 2.0 (at Stanford)