MENUMENUMENU

KWADRATY / SQUARES (trgl)

{Wydawcy}, U-jazdowski, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa
17.11.2017 #score #live_elx

KWADRATY / SQUARES


Composed for Miłosz Pękala as a part of his Monopercussion program/ Skomponowany dla Miłosza Pękali w ramach programu Monoperkusja

Perf.  Miłosz Pękala
Video Project. Wiktor Podgórski


https://u-jazdowski.pl/program/perfo/cykl-muzyczny-wydawcy/bolt-records?tid=t_content

https://www.facebook.com/events/1734301189955896/