MENUMENUMENU

FUTILITY / DRMNŚĆ (new score)

Warsaw Autumn
25.09.2020 #coming_soon #new_composition

Piszę nowy utwór na zamówienie Warszawskiej Jesieni 2020

/

I write a new piece commissioned by Warsaw Autumn Festival 2020