MENUMENUMENU

ZA PARTYTURĄ. Muzyczna schizofrenia (Aleksandra Kujawiak interview)

kultura.poznan.pl / Wydawnictwo Miejskie Posnania
12.08.2019 #interview

– I am constantly balancing between the academy and „off” – says Rafał Zapała, composer, founder of Kołorking Muzyczny.

/

– Stale balansuję między akademią a „offem” – mówi Rafał Zapała, kompozytor, założyciel Kołorkingu Muzycznego.


http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/news/koncerty,c,2/za-partytura-muzyczna-schizofrenia,136226.html?fbclid=IwAR3YydxfQvjmWWaGoP_UcQw7VekNigoTAdMtqJWO6RQm-aB6N-kaeFfGRl4