MENUMENUMENU

KURY (liczą… ?) / HENS (count…?)

Transnature Is Here / Nowe Sytuacje, Malta Festival Poznań
24.09.2013 #art_installation

HENS / KURY


The Nowe Sytuacje project is implemented by the Malta Foundation as part of the Malta Festival Poznań 2013 program in cooperation with the Humanities/Art/Technology Research Center, UAM. / Projekt Nowe Sytuacje realizowany jest przez Fundację Malta w ramach programu Malta Festival Poznań 2013 we współpracy z Humanities/Art/Technology Research Center, UAM.

Transnature Is Here, curated by Agnieszka Jelewska and Michał Krawczak

The exhibited works fall into the realm of the so-called cyber-ecology. Sometimes they have an ironic character, causing an intended distance towards the topic of technological interference into nature, while on other occasions treat seriously of the utopian vision of biosemiotic communitas. These extreme approaches pose an opportunity for the audience to arrive at their own definitions of the new reality. Transnature Is Here gives a chance, even if for a while, to step out of your anthropocentric position in the framework of a bio-technological cycle.

/

Transnature Is Here, kurator/ka Agnieszka Jelewska i Michał Krawczak

Pokazane na wystawie prace mieszczą się w ramach tak zwanej cyberekologii. Czasami mają one charakter ironiczny, wprowadzający zamierzony dystans wobec problematyki technologicznych ingerencji w naturę, a czasami poważnie odnoszą się do utopijnej wizji biosemiotycznego communitas. Przez te skrajne podejścia widzowie otrzymują możliwość wynegocjowania własnych definicji nowej rzeczywistości. Transnature Is Here daje szansę zatracenia choćby na chwilę swojej antropocentrycznej pozycji, w ramach interaktywnego bio-technoobiegu.


http://2013.malta-festival.pl/pl/program/transnature-is-here-oprowadzanie-kuratorski-po-wystawie 

 

 

KURY (liczą… ?) / HENS (count…?) KURY (liczą… ?) / HENS (count…?) KURY (liczą… ?) / HENS (count…?) KURY (liczą… ?) / HENS (count…?) KURY (liczą… ?) / HENS (count…?) KURY (liczą… ?) / HENS (count…?)