MENUMENUMENU

K U R Y ( l i c z ą . . . ?) / H E N S ( c o u n t . . . ?)

Malta Festival Poznań 2013

idiom: oh Man, oh Machine / człowiek – maszyna

 

kurator idiomu: Romeo Castellucci

 

projekt Nowe Sytuacje realizowany jest przez Fundację Malta

w ramach programu Malta Festival Poznań 2013

we współpracy z 

Interdyscyplinarnym Centrum Badawczym Humanities/Art/Technology

(HAT Center) w Poznaniu

 

kurator Nowych Sytuacji: dr Agnieszka Jelewska i dr Michał Krawczak

link

K U R Y ( l i c z ą . . . ?) / H E N S ( c o u n t . . . ?) K U R Y ( l i c z ą . . . ?) / H E N S ( c o u n t . . . ?) K U R Y ( l i c z ą . . . ?) / H E N S ( c o u n t . . . ?) K U R Y ( l i c z ą . . . ?) / H E N S ( c o u n t . . . ?) K U R Y ( l i c z ą . . . ?) / H E N S ( c o u n t . . . ?) K U R Y ( l i c z ą . . . ?) / H E N S ( c o u n t . . . ?)