MENUMENUMENU

Scrolling to Zero (acousmatic version)

Posthuman_Data, Future Lab PCSS
04.11.2019 #art_installation #score_electronics

Scrolling to Zero


Curators: Agnieszka Jelewska, Michał Krawczak
Producentka kreatywna: Karolina Karpowicz
Rafał Zapała, „Scrolling to Zero”
Przemysław Jasielski, „Samopowiększenie”
Szymon Kaliski, Marek Straszak, Arek Zub, „FabFungus”

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania. #poznanwspiera


The „Posthuman_Data” exhibition is a reflection on the state of the end of human. This is not a catastrophic and fearful vision. It is rather a contemplation on the moment of transgression.

“Scrolling to zero” by Rafał Zapała is a collective sound meditation of the word END. The installation is a sound ritual for organ, electronics and audience’s voices, led by a digital avatar.

/

Wystawa Posthuman_Data jest namysłem nad stanem końca człowieka. Nie jest to wizja katastrofalna i pełna strachu. Jest to raczej kontemplacja momentu transgresji.

“Scrolling to Zero” Rafała Zapały jest zbiorową medytacją dźwiękową słowa END”. Instalacja jest brzmieniowym rytuałem na organy, elektronikę i głosy publiczności, prowadzonym przez cyfrowego avatara.

Video: Marek Straszak


https://www.facebook.com/events/futurelab-laboratoria-przysz%C5%82o%C5%9Bci-pcss/posthuman_data/714011095767124/

Znalezione obrazy dla zapytania: future lab poznan" Znalezione obrazy dla zapytania: hat research center"Znalezione obrazy dla zapytania: logo poznan"

 

Scrolling to Zero (acousmatic version)
Scrolling to Zero (acousmatic version) Scrolling to Zero (acousmatic version) Scrolling to Zero (acousmatic version) Scrolling to Zero (acousmatic version) Scrolling to Zero (acousmatic version) Scrolling to Zero (acousmatic version) Scrolling to Zero (acousmatic version) Scrolling to Zero (acousmatic version)