MENUMENUMENU

KWADRATY/ SQUARES (na trójkąty/ for triangles)


17.01.2016 #score #live_elx

Composed for Miłosz Pękala as a part of his Monopercussion program/ Skomponowany dla Miłosza Pękali w ramach programu Monoperkusja

Perf. Miłosz Pękala
Video Project. Wiktor Podgórski


The infinite range of sounds and expressive possibilities of percussion instruments means that the artist playing it can be compared to a violinist performing each part of the concert on a different string instrument: double bass, cello, viola and – finally – the violin. In this way we come to the problem of specialization. It takes several years to master the technique and repertoire of marimba sufficiently. The same is true with the vibraphone, kettledrums, and multi percussion. Miłosz Pękala draws attention to this specificity of the instrument thanks to the album Monopecussion.
https://ninateka.pl/film/monoperkusja-fina-na-ucho

/

Nieskończony zasób brzmień i możliwości wyrazowych instrumentarium perkusyjnego sprawia, że grającego na nim artystę możemy porównać do skrzypka wykonującego każdą część koncertu na innym instrumencie smyczkowym: kontrabasie, wiolonczeli, altówce i – wreszcie – skrzypcach. Dochodzimy w ten sposób do problemu specjalizacji. Opanowanie w sposób dostateczny techniki i repertuaru marimbowego zajmuje kilka lat. Podobnie jest z wibrafonem, kotłami, multiperkusją. Na tę specyfikę instrumentu zwraca uwagę Miłosz Pękala za sprawą albumu Monoperkusja.
https://ninateka.pl/film/monoperkusja-fina-na-ucho


Miłosz’s Monopercussion concert here ( „Squares” from 24’50”)/ Cały koncert Monoperkusja tutaj ( „Kwadraty od 24’50”)


Performances/ Wykonania

2/11/2019 – Słuchy | koncerty do zwiedzania, Królikarnia, Warszawa

16/01/2018 – FINA na ucho, FINA (Filmoteka Narodowa–Instytut Audiowizualny), Warszawa

17/11/2017 – {Wydawcy},U-jazdowski cykl muzyczny, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa

11/11/2016 – современная музыка, Art Parking, Sheremetiev Palace, Petersburg

04/11/2016 – Polish Days, University of Glasgow Concert Hall, Glasgow

06/10/2016 –  V NeoArte – Spektrum Muzyki Nowej, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk

12/06/2016 – KLANG – Copenhagen Avantgarde Music Festival, Festivalscenen Republique, Kopenhaga

20/02/2016 – MONOPERKUSJA, Warsztat Artystyczny, Warszawa

17/01/2016 – MONOPERKUSJA, Chrobot, Studio S1, UMFC, Warszawa