MENUMENUMENU

SKANER (orchestra, elx, soundscape)

41. Poznańska Wiosna Muzyczna, Aula Nova, Akademia Muzyczna w Poznaniu
24.03.2012 #score_electronics

Kompozycja jest artystyczną pracą doktorską powstałą w ramach przewodu doktorskiego na Wydziale Twórczości, Interpretacji i edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie.

Perf. Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Poznaniu, dyr. Marcin Sompoliński,

„The ocean of informations is surrounding and permeating us. Waves of different frequencies fill our space and time, they are right next to you, also when you read this text. The soundscape filling the room, brings this area to an audible level. Closely connected symphonic composition arises from this wave sphere of reality and is its abstract transgression. ”

/

„Otacza nas i przenika ocean informacji. Fale o różnych częstotliwościach wypełniają naszą przestrzeń i czas, są tuż obok, również w momencie czytania tego tekstu. Wypełniający salę soundscape wydobywa ten obszar do słyszalnego poziomu. Ściśle związana kompozycja symfoniczna niejako wyrasta z tej falowej sfery rzeczywistości i jest jej abstrakcyjnym przekroczeniem.”


Performances/ Wykonania

24/03/2012 – 41. Poznańska Wiosna Muzyczna, Aula Nova, Akademia Muzyczna w Poznaniu

SKANER (orchestra, elx, soundscape)