MENUMENUMENU

SCROLLING TO ZERO (organ, electronics)


01.10.2017 #score_electronics

fragm. – perf. M. Fukumoto, W. Kaszuba,
commissioned by/ zamówione przez:  Sonus ex Machina Festival 2017

this .zip is a part of art action signed as/ ten .zip jest częścią art akcji oznaczonej znakiem

 ❯❯ (0)

read it (if you trust me), and send to others…/ przeczytaj (jeśli mi ufasz) i wyślij do innych

// We will never make it. We are doomed. (Eugene Thacker, Cosmic Pessimism)//

 It’s the end.
To koniec.
これが最後。
Evaporating. Evaporating. Evaporating. Ev… or leaking.
Który paruje, wyparowywuje. Lub wycieka.
消える、消える、消える . 消え、、、それとも漏れる
Downloading byte by byte. Rendering breath by breath.
Ściąga się – bajt po bajcie. Renderuje się – oddech za oddechem.
ダウンロードする、ビットごとに。表示する、息ごとに。
Listeners.
Słuchacze.
リスナーの皆さん。
We are organised organs. An organism: (…end…)
Jestesmy zorganizowanymi organami. Jesteśmy organizmem: (…end…)
私たちは有機的な臓器。(生物。)
We are the sound. Organised sound.
Jesteśmy dźwiękiem. Zorganizowanym dźwiękiem.
私たちがサウンド。有機的なサウンド。

Performaces/ Wykonania

27.04.2018 – Mari Fukumoto (organ), Scott Wilson (electronics)/ Elgar Concert Hall, University of Birmingham/ BEAST FEaST

28.10.2017 – Mari Fukumoto (organ), Wojtek Kaszuba (electronics)/ Fara Poznańska, Poznań/ Festiwal „Sonus ex Machina”

 

SCROLLING TO ZERO (organ, electronics) SCROLLING TO ZERO (organ, electronics) SCROLLING TO ZERO (organ, electronics) SCROLLING TO ZERO (organ, electronics) SCROLLING TO ZERO (organ, electronics)