MENUMENUMENU

SCROLLING TO ZERO (organ, elx, video)


28.10.2017 #score_electronics

fragm. – perf. M. Fukumoto, W. Kaszuba,
commissioned by/ zamówione przez:  Sonus ex Machina Festival 2017
Video: Marek Straszak

this .zip is a part of art action signed as/ ten .zip jest częścią art akcji oznaczonej znakiem

 ❯❯ (0)

read it (if you trust me), and send to others…/ przeczytaj (jeśli mi ufasz) i wyślij do innych

// We will never make it. We are doomed. (Eugene Thacker, Cosmic Pessimism)//

 It’s the end.
To koniec.
これが最後。
Evaporating. Evaporating. Evaporating. Ev… or leaking.
Który paruje, wyparowywuje. Lub wycieka.
消える、消える、消える . 消え、、、それとも漏れる
Downloading byte by byte. Rendering breath by breath.
Ściąga się – bajt po bajcie. Renderuje się – oddech za oddechem.
ダウンロードする、ビットごとに。表示する、息ごとに。
Listeners.
Słuchacze.
リスナーの皆さん。
We are organised organs. An organism: (…end…)
Jestesmy zorganizowanymi organami. Jesteśmy organizmem: (…end…)
私たちは有機的な臓器。(生物。)
We are the sound. Organised sound.
Jesteśmy dźwiękiem. Zorganizowanym dźwiękiem.
私たちがサウンド。有機的なサウンド。

Performaces/ Wykonania

22/02/WRO – REDUX….

19/11/2021 CCRMA, Stanford University, perf. Lila Krych ( Hashtag Ensemble)

17/11/2021 CNMAT, UC Berkeley, perf. Lila Krych ( Hashtag Ensemble)

31/10/2020  Arena Festival, Riga, Latvia, perf. Mari Fukumoto

2020 – FILE Festival, Sao Paulo, Brasil

17-20/06/2020 – Anthropocenes. Reworking the Wound, SLSA, International Online Conference, video

17/11/2019 – Audio Art Festival, HEVRE, Kraków, installation

4/11/2019-13/11/2019 – Posthuman_Data, Future Lab, PCSS, Poznań, installation

27/04/2018 – BEAST FEaST, Elgar Concert Hall, University of Birmingham; perf. Mari Fukumoto (organ), Scott Wilson (elx)

28/10/2017 – Festiwal Sonus ex Machina, Fara Poznańska, Poznań; perf. Mari Fukumoto (organ), Wojtek Kaszuba (elx)

 

 

 

 

SCROLLING TO ZERO (organ, elx, video)
SCROLLING TO ZERO (organ, elx, video)
SCROLLING TO ZERO (organ, elx, video) SCROLLING TO ZERO (organ, elx, video) SCROLLING TO ZERO (organ, elx, video)