MENUMENUMENU

NASTURCJA

187. WIECZÓR NA HARENDZIE, Zakopane
18.12.2018 #audio_drama #słuchowisko


NASTURCJA. THE NATIONAL WIDOW

Maria Kasprowiczowa – wife of the great poet, rector of the University of Lviv, a fighter for the independence of Poland, closely related to Poznań and Wielkopolska. She introduced herself as „Janowa,” though she was far from the only and sole role of her husband’s wife. Daughter of the tsarist general, granddaughter of the chief architect of tsarist Russia, the niece of the famous painter Eugenia Łuczyńska, friend of Witkacy and Szymanowski, a friend of Zofia Stryjeńska, traced her own unique route.

Sustaining the memory of Jan’s work, she built not only his living monument, but also created her own legend. Thanks to her efforts, their common home – Harenda – remained the home of life, one of the intellectual and artistic centers of contemporary Poland, giving support to young artists and people in need. It is not so much a biographical record, but a fictitious interview-river with the spirit of Marusia. (M. M-G)

/

NASTURCJA, CZYLI WDOWA NARODOWA

Maria Kasprowiczowa – żona wielkiego poety, rektora lwowskiego uniwersytetu, bojownika o niepodległość Polski, ściśle związanego z Poznaniem i Wielkopolską. Przedstawiała się jako „Janowa”, choć daleko jej było do wyłącznej i jedynej roli żony swego męża. Córka carskiego generała, wnuczka głównego architekta carskiej Rosji, siostrzenica słynnej malarki Eugenii Łuczyńskiej, przyjaciółka Witkacego i Szymanowskiego, znajoma Zofii Stryjeńskiej wytyczyła własny, niepowtarzalny szlak.

Utrwalając pamięć o twórczości Jana, zbudowała nie tylko jemu żywy pomnik, lecz stwarzała własną legendę. Dzięki jej staraniom ich wspólny dom – Harenda – pozostał domem życia, jednym z intelektualnych i artystycznych centrów ówczesnej Polski, dając wsparcie młodym artystom i ludziom w potrzebie. To nie tyle słuchowisko biograficzne, co fikcjonalizowany wywiad-rzeka z duchem Marusi. (M. M-G)