MENUMENUMENU

SCROLLING TO ZERO (organ, elx, video)

Festival Sonus ex Machina, Fara Poznańska, Poznań
28.10.2017 #score_electronics #

Scrolling to Zero

commissioned by/ zamówione przez:  Sonus ex Machina Festival 2017

Performed by / wykonanie: Mari Fukumoto – organs, Wojciech Kaszuba – electronics, Marek Straszak – video

// We will never make it. We are doomed. (Eugene Thacker, Cosmic Pessimism)//

It’s the end.
To koniec.
これが最後。
Evaporating. Evaporating. Evaporating. Ev… or leaking.
Który paruje, wyparowywuje. Lub wycieka.
消える、消える、消える . 消え、、、それとも漏れる
Downloading byte by byte. Rendering breath by breath.
Ściąga się – bajt po bajcie. Renderuje się – oddech za oddechem.
ダウンロードする、ビットごとに。表示する、息ごとに。
Listeners.
Słuchacze.
リスナーの皆さん。
We are organised organs. An organism: (…end…)
Jestesmy zorganizowanymi organami. Jesteśmy organizmem: (…end…)
私たちは有機的な臓器。(生物。)
We are the sound. Organised sound.
Jesteśmy dźwiękiem. Zorganizowanym dźwiękiem.
私たちがサウンド。有機的なサウンド。

 

SONUS ex MACHINA

Sonus ex Machina | Poznańska Wiosna Jesienią

Sonus ex Machina

https://gloswielkopolski.pl/sonus-ex-machina-czyli-poznanska-wiosna-muzyczna-jesienia/ar/12621972

http://news.o.pl/2017/10/25/sonus-ex-machina-sonor-fundacja-an-arche-poznan/#/

https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/i-edycja-festiwalu-muzyki-wspolczesnej-sonus-ex-machina

https://kultura.gazetaprawna.pl/artykuly/1080153,sonus-ex-machina-w-poznaniu.html

http://kultura.poznan.pl/mim/kultura/news/muzyczna-mieszanka-kulturowa,111307.html


WYKONANIA

 

SCROLLING TO ZERO (organ, elx, video) SCROLLING TO ZERO (organ, elx, video) SCROLLING TO ZERO (organ, elx, video) SCROLLING TO ZERO (organ, elx, video) SCROLLING TO ZERO (organ, elx, video)