MENUMENUMENU

DEMONSTRON (prototype)

Kołorking Muzyczny, Poznań
05.11.2018 #workshops

DEMONSTRON


Workshops during which DEMONSTRON was constructed were intended for high school youth (15-19 years) and were held on November 5-10, 2018.

Leading workshops:
Kuba Kapral and Agata Elsner – Poznań theater creators currently associated with the Circus Ferus group, previously collaborating with such groups as Teatr Ósmego Dnia, Teatr Biuro Podróży, Strefa Ciszy, Usta Usta Republika.
Rafał Zapała – Poznań composer, sound artist, improviser, habilitated doctor of musical art – composition, assistant professor at the Music Academy in Poznań.

/

Warsztaty, w trakcie których skonstruowany został DEMONSTRON, przeznaczone były dla młodzieży licealnej (15-19 lat) i odbyły się w dniach 5-10 listopada 2018 r.

Prowadzący warsztaty:
Kuba Kapral i Agata Elsner – poznańscy twórcy teatralni związani obecnie z grupą Circus Ferus, współpracujących wcześniej z takimi grupami jak: Teatr Ósmego Dnia, Teatr Biuro Podróży, Strefa Ciszy, Usta Usta Republika.
Rafał Zapała – poznański kompozytor, artysta dźwięku, improwizator, doktor habilitowany sztuki muzycznej – kompozycji, adiunkt Akademii Muzycznej w Poznaniu.

 

DEMONSTRON (prototype)