MENUMENUMENU

Judge Me Again (Weronika Partyka)

REQUIEM RECORDS, "OPUS SERIES" 39|2019
27.09.2019 #score #

Judge Me Again

Weronika Partyka

OPUS SERIES 39 | 2019


I am handing you an album with Polish electroacoustic saxophone music. „Judge me Again” is the title of the song of Rafał Zapała crowning my album, as well as an attempt to go beyond the accepted academic norms of the classical repertoire. For cooperation, I invited composers who have long fascinated me and move on various musical levels.

/

W Państwa ręce oddaję album z polską elektroakustyczną muzyką saksofonową. „Judge me Again” to tytuł utworu Rafała Zapały wieńczący moją płytę, a także próba wyjścia poza przyjęte normy akademickie klasycznego repertuaru. Zaprosiłam do współpracy kompozytorów, którzy od dawna mnie fascynują i poruszają się na różnych muzycznych płaszczyznach.


https://opus-series.com/pl/news/judge_me_again

https://www.weronikapartyka.com/

Judge Me Again (Weronika Partyka)