MENUMENUMENU

KWADRATY / SQUARES (trgl)

Słuchy | koncerty do zwiedzania, Królikarnia, Warszawa
02.11.2019 #score

KWADRATY/ SQUARES (NA TRÓJKĄTY/ FOR TRIANGLES)


perf: Anna Kwiatkowska, Emilia Sitarz, Kuba Krzewiński, Michał Pepol, Miłosz Pękala,  Rafał Zapała, Hubert Zemler
sound dir/reżyseria dźwięku: Robert Migas
space dir/reżyseria przestrzeni: Przemek Klonowski

Listenings | Concerts to be toured
13/10 – 3/11/2019

Kuba Krzewiński – Contre 1
Rafał Zapała – Kwadraty na trójkąty
Kuba Krzewiński – Contre 2
Rafał Zapała – No meaning detected

? Listening, preserving, and transmission are the keywords of this year’s edition of Listenings. Concerts to be toured. The details of concerts and music per formances, impossible to perceive with one’s sight, might become the main counterpart of the music events.

/
Słuchy | koncerty do zwiedzania
13/10 – 3/11/2019

Kuba Krzewiński – Contre 2
Rafał Zapała –  Kwadraty na trójkąty
Rafał Zapała – No meaning detected 
Kuba Krzewiński – Contre 1

? Wysłuchanie, wytrwanie i przekazanie to słowa klucze do tegorocznej edycji Słuchów. Niewidoczne gołym okiem detale koncertów i performansów muzycznych mogą stać się głównym komponentem muzycznych wydarzeń.


http://www.krolikarnia.mnw.art.pl/wydarzenia/kalendarz-wydarzen/2216,wydarzenie.html?fbclid=IwAR0Anyh9oX4yTv2Se6Dd2gtW_3zN6eAY8MlePzDfVbUEsVNSiqz2OIPhM08