MENUMENUMENU

Futulity / DRMNŚĆ

L'Abri, Geneva
26.09.2020 #score

commissioned by/ na zamówienie: Warsaw Autumn 2020/ Warszawska Jesień 2020 prz wsparciu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
perf/wykonanie: Ensemble Vortex
visuals/warstwa wizualna: Marek Straszak
interaction system/ system interakcji: Szymon Kaliski
perf./ wyk.
ENSEMBLE VORTEX
Anne Gillot
 klarnet basowy, flety proste
HannaH Walter skrzypce
Benoît Morel altówka
Aurélien Ferrette wiolonczela
Tomás Fernández kontrabas
Mauricio Carrasco gitara
Daniel Zea elektronika, wideo
Arturo Corrales elektronika, koordynator zespołu

https://www.facebook.com/arturo.corrales.54/videos/10158907909957340/