MENUMENUMENU

DEMONSTRON (demonstration)

Imieniny Ulicy Święty Marcin, CK ZAMEK, Poznań
11.11.2018 #workshops

DEMONTRON


From scratch we have built a prototype that – who knows? – will it be used during demonstrations in Poland, and perhaps all over the world?
The finale of the workshop was a public presentation of DEMONSTRON on November 11, 2018, during St. Martin Street Name Day and Independence Day in the parking lot in front of the Zamek Culture Centre.

Leading workshops:
Kuba Kapral and Agata Elsner – Poznań theater creators currently associated with the Circus Ferus group, previously collaborating with such groups as Teatr Ósmego Dnia, Teatr Biuro Podróży, Strefa Ciszy, Usta Usta Republika.
Rafał Zapała – Poznań composer, sound artist, improviser, habilitated doctor of musical art – composition, assistant professor at the Music Academy in Poznań.

/

Od zera zbudowaliśmy prototyp, który – kto wie? – będzie używany w trakcie demonstracji w Polsce, a może i na całym świecie?
Finałem warsztatów była publiczna prezentacja DEMONSTRONU 11 listopada w trakcie Imienin Ulicy i Święta Niepodległości na parkingu przed CK Zamek przy ulicy Św. Marcin.

Prowadzący warsztaty:
Kuba Kapral i Agata Elsner – poznańscy twórcy teatralni związani obecnie z grupą Circus Ferus, współpracujących wcześniej z takimi grupami jak: Teatr Ósmego Dnia, Teatr Biuro Podróży, Strefa Ciszy, Usta Usta Republika.
Rafał Zapała – poznański kompozytor, artysta dźwięku, improwizator, doktor habilitowany sztuki muzycznej – kompozycji, adiunkt Akademii Muzycznej w Poznaniu.


 

DEMONSTRON (demonstration)