MENUMENUMENU

Scrolling to Zero (audio-video)

FILE Festival/ Hypersonic, (São Paulo)
13.07.2022

Srolling to Zero jedzie do Brazylii/ goes to Brasil

The exhibition will take place at FILE – Electronic Language International Festival

Galeria de Arte do Sesi, Avenida Paulista 1313, São Paulo, Brazil from July 13th- to August 28th-.

 

Video: Marek Straszak

this .zip is a part of art action signed as/ ten .zip jest częścią art akcji oznaczonej znakiem

 ❯❯ (0)

read it (if you trust me), and send to others…/ przeczytaj (jeśli mi ufasz) i wyślij do innych

// We will never make it. We are doomed. (Eugene Thacker, Cosmic Pessimism)//

 It’s the end.
To koniec.
これが最後。
Evaporating. Evaporating. Evaporating. Ev… or leaking.
Który paruje, wyparowywuje. Lub wycieka.
消える、消える、消える . 消え、、、それとも漏れる
Downloading byte by byte. Rendering breath by breath.
Ściąga się – bajt po bajcie. Renderuje się – oddech za oddechem.
ダウンロードする、ビットごとに。表示する、息ごとに。
Listeners.
Słuchacze.
リスナーの皆さん。
We are organised organs. An organism: (…end…)
Jestesmy zorganizowanymi organami. Jesteśmy organizmem: (…end…)
私たちは有機的な臓器。(生物。)
We are the sound. Organised sound.
Jesteśmy dźwiękiem. Zorganizowanym dźwiękiem.
私たちがサウンド。有機的なサウンド。

Performaces/ Wykonania

31/10/2020  Arena Festival, Riga, Latvia, perf. Mari Fukumoto

2020 – FILE Festival, Sao Paulo, Brasil

17-20/06/2020 – Anthropocenes. Reworking the Wound, SLSA, International Online Conference, video

17/11/2019 – Audio Art Festival, HEVRE, Kraków, installation

4/11/2019-13/11/2019 – Posthuman_Data, Future Lab, PCSS, Poznań, installation

27/04/2018 – BEAST FEaST, Elgar Concert Hall, University of Birmingham; perf. Mari Fukumoto (organ), Scott Wilson (elx)

28/10/2017 – Festiwal Sonus ex Machina, Fara Poznańska, Poznań; perf. Mari Fukumoto (organ), Wojtek Kaszuba (elx)