MENUMENUMENU

S E N S O R I U M (CCRMA Visiting Scholar)

Center for Computer Research in Music and Acoustics, Stanford University, California, USA
01.01.2014 #installation #residency

SENSORIUM


The first prototype, a technological „heart” of SENSORIUM appeared as an effect of a traineeship at Stanford University’s CCRMA Institute in 2014. During the residency, there were laid  technological and programming foundations; there were also made installation sketches, as well as an initial selection of technology and particular devices based on sound system of CCRMA Listening Room.
Financial and organizing support was provided by Adam Mickiewicz Institute (Ł. Strusiński)

On the basis od CCRMA experience, the final installation was created on request of ZAMEK Culture Centre, Poznań (Poland). The sound installation filled a monumental, disused, empty space of a Clock Tower situated in the very heart of the city.

/

Powstanie pierwszego prototypu, technologicznego „serca” SENSORIUM, jest efektem stażu w Instytucie CCRMA Uniwersytetu Stanforda w 2014 r. Podczas pobytu zostały stworzone fundamenty technologiczne i programistyczne; zostałt wykonane także szkice instalacji oraz wstępny wybór technologii i poszczególnych urządzeń opartych na systemie dźwiękowym CCRMA Listening Room.
Wsparcie finansowe i organizacyjne zapewnił Instytut Adama Mickiewicza (Ł. Strusiński)

Na podstawie doświadczeń CCRMA powstała ostateczna instalacja na zamówienie Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Instalacja dźwiękowa wypełniła monumentalną, nieużywaną, pustą przestrzeń Wieży Zegarowej położonej w samym sercu miasta.

 

 

 

 

 

 

https://ccrma.stanford.edu/people/rafal-zapala

S E N S O R I U M (CCRMA Visiting Scholar)