MENUMENUMENU

Anæsthesia

Placówka, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa
03.12.2016

D Æ D B A I T Z


The project implemented as part of the „Placówka” is an open laboratory, which goal is to create a modern form of media performance using proprietary technological tools. The trans-opera „Anaesthesia” will contemplate the experience of interactive art, sound art, architecture, installations and performative arts. In this sense, the form of trans-opera is not going towards the remediation of the traditional musical form, but rather towards its deep source meaning – the trans-work.

The narrative axis of „Anaesthesia” will be stories related to Russian cosmism, an attempt to cross the threshold of human mortality and a new experience of space.

/

Projekt realizowany w ramach „Placówki” ma charakter otwartego laboratorium, którego celem jest stworzenie nowoczesnej formy performansu medialnego wykorzystującego autorskie narzędzia technologiczne. Trans-opera „Anaesthesia” kontaminować będzie doświadczenia sztuki interaktywnej, sound artu, architektury, instalacji i sztuk performatywnych. W tym sensie forma trans-opery nie zmierza w stronę remediacji tradycyjnej formy muzycznej, ale raczej w stronę swojego głębokiego znaczenia źródłowego – trans-dzieła.

Oś narracyjną „Anaesthesii” stanowić będą historie związane rosyjskim kosmizmem, próbą przekroczenia progu ludzkiej śmiertelności i nowym doświadczeniem przestrzeni.


 

 

 

http://www.placowkateatru.pl/category/projekt-2/

 

Anaesthesia: eksperymentalna transopera

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/232601.html 

Anæsthesia Anæsthesia Anæsthesia Anæsthesia Anæsthesia