MENUMENUMENU

NO MEANING DETECTED (Polish premiere)

Instytut Audiowizualny Finateka, (Warszawa) 18.12.2018 / DŹWIĘKOWISKO, Cricoteca (Kraków)
16.12.2018 #new_version #score_electronics #sound&image_projection

NO MEANING DETECTED

Comissioned by/ Zamówiony przez: Poznańska Wiosna Muzyczna 2018

perf. Anna Kwiatkowska (vn), Rafał Zapała (live electronics, speech synthesizer, sound & image projection), audience


„The concerts are part of the „Dźwiękowisko” series, which was inaugurated in 2014 by the „Harmonies and Noises” Music Foundation in cooperation with the Institute of Music and Dance. The events of the cycle includes works that assume the cooperation of professional musicians with large groups of amateur youth. Their authors are well-known Polish composers. These pieces are presented at the concerts next to the prominent works of contemporary music performed by musicians specializing in this field. Programmes designed in this way also engage audiences, usually reduced to the role of passive listeners.

(…) Rafał Zapała will enrich the unconventional formula of the concert  with his No Meaning Detected, in which the audience participates in a dialogue with a performer and a speech synthesizer.

/

„Koncert „Warszawskie Dźwiękowisko” jest częścią cyklu „Dźwiękowisko” zainaugurowanego w roku 2014 przez Fundację Muzyczną „Harmonie i hałasy”. Wydarzenia „Dźwiękowiska” odbywają się według formuły przewidującej włączenie do programu utworów, które zakładają współpracę muzyków profesjonalnych z dużymi grupami młodzieży-amatorów. Ich autorami są znani polscy kompozytorzy. Ich utwory przedstawiane są na koncercie obok wybitnych pozycji muzyki współczesnej, wykonywanych przez muzyków specjalizujących się w tej dziedzinie. W ten sposób pomyślana koncepcja wydarzenia służy wypracowaniu formuły koncertu, w której odbiorcy, zwykle sprowadzani do roli biernych słuchaczy, mogą współtworzyć muzyczne wydarzenie.

(…) Niekonwencjonalną formułę koncertu wzbogaca Rafał Zapała swoim „No Meaning Detected”, w którym publiczność uczestniczy w dialogu z żywym wykonawcą i syntezatorem mowy.”


Nowe utwory Marka Chołoniewskiego, Przemysława Zycha, nowa wersja utworu Rafała Zapały, polskie prawykonanie „Anthemès 2” Pierre Bouleza/ New works by Marek Chołoniewski and Przemysław Zych, new version of a work by Rafał Zapała and first Polish performance of Pierre Boulez’ „Anthemès 2”