MENUMENUMENU

Kwadraty – prezentacja dzieła, omówienie kompozycji

Konferencja naukowa ,,Perkusja w świecie mediów elektronicznych", UMFC
16.12.2020