MENUMENUMENU

IDEOGRAMY for Symphonic Orchestra

Aula Nova, Poznań
28.04.2017 #symphonic_concert

Perf.:
Rafał Rachwał (sxf)
Damian Kurek (tr)
The Symphony Orchestra of the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań
Michał Dworzyński (dir.)
Jacek Szwaj – a word about music

In program:
R. Zapała – Ideograms
J. Rivier – Concerto for alto saxophone, trumpet and string orchestra
J. Brahms – Symphony No. 4 in E minor ‚Elegy’ op. 98

The concert conducted by Maestro Michał Dworzyński will lead us through three musical eras. The first part of the concert will begin with a composition by Rafał Zapała Ideogramy, written and performed for the first time in 2015 at the Świętokrzyska Philharmonic, and will end with a spontaneous neoclassical Concerto for alto saxophone, trumpet and string orchestra from 1955 by the French composer Jean Riviera (1896-1987). The musical feast of the evening will be completed by the performance of Symphony No. 4 by Johannes Brahms, which the world heard for the first time in 1885.

/

W programie:
R. Zapała – Ideogramy
J. Rivier – Concerto for alto saxophone, trumpet and string orchestra
J. Brahms – IV Symfonia e-moll „Elegijna” op. 98

Koncert pod dyrekcją Maestro Michała Dworzyńskiego poprowadzi nas przez trzy epoki muzyczne. Pierwszą część koncertu rozpocznie kompozycja Rafała Zapały Ideogramy, napisana i po raz pierwszy wykonana w roku 2015 w Filharmonii Świętokrzyskiej, zaś zakończy żywiołowy neoklasyczny Koncert na saksofon altowy, trąbkę i orkiestrę smyczkową z 1955 roku, francuskiego kompozytora Jeana Riviera (1896-1987). Muzyczną ucztę wieczoru dopełni wykonanie IV Symfonii Johannesa Brahmsa, którą świat usłyszał po raz pierwszy w 1885 roku.

Koncert symfoniczny


IDEOGRAMY album

IDEOGRAMY for Symphonic Orchestra IDEOGRAMY for Symphonic Orchestra