MENUMENUMENU

ORGANISM / ORGANIZM

Malta Festival 2018, Plac Wolności, Poznań
16.06.2018 #installation #public space intervention

Project in the framework of Generator Malta, Malta Festival 2018/ Projekt zrealizowany w ramach Generator Malta, Malta Festival 2018

Project: Volha Bandarenka, Mariia Pylypenko, Przemysław Degórski, Sebastian Dembski, Maksymilian Kamiński, Michał Janocha, Ada Łożyńska, Olena Paziuk, Magdalena Skoczylas, Jan Skorupa, Aleksandra Słyż
Supervision: Jola Starzak, Rafał Zapała

Playing and experiencing music automatically creates a community, sometimes lasting for generations. The structure of tasks, negotiable positions and emotions is born spontaneously. Can urban space be designed as an inclusive, musical instrument? A large-format sound installation will be built at Plac Wolności – the effect of facing this question, which young composers from the Music Academy in Poznań and designers from the School of Form were seeking to answer.

/

Granie i doświadczanie muzyki automatycznie tworzy wspólnotę – chwilowhttp://czaskultury.pl/artykuly/dzwiekowe-projektowanie-wspolnoty/ą, czasem trwającą przez pokolenia. Spontanicznie rodzi się struktura zadań, negocjowalnych stanowisk i emocji. Czy przestrzeń miejska może być zaprojektowana jako inkluzywny, muzyczny instrument? Na placu Wolności powstanie wielkoformatowa instalacja dźwiękowa – efekt mierzenia się z tym pytaniem, na które odpowiedzi szukali wspólnie młodzi kompozytorzy z Akademii Muzycznej w Poznaniu i projektantki ze School of Form.

 


Dźwiękowe projektowanie wspólnoty

ORGANISM / ORGANIZM ORGANISM / ORGANIZM ORGANISM / ORGANIZM