MENUMENUMENU

DEMONSTRON

Kołorking Muzyczny
11.11.2018 #workshops


Does the demonstration always have to be boring?
Does it have to be a static gathering of people listening to „talking heads” and shouting sluggish (more or less) accurate slogans?
Does the demonstration have to be limited to these already dated motifs?

No!

Because here comes (or actually rides) DEMONSTRON – a multifunctional, interactive, moving and loud INSTRUMENT for demonstration.
Simple and effective; huge, and at the same time adapted to human scale; using the power of human hands and legs, human throats and air, a lot of air!
Workshops during which DEMONSTRON was constructed were intended for high school youth (15-19 years) and were held on November 5-10, 2018.
From scratch we have built a prototype that – who knows? – will it be used during demonstrations in Poland, and perhaps all over the world?
The finale of the workshop was a public presentation of DEMONSTRON on November 11, 2018, during St. Martin Street Name Day and Independence Day in the parking lot in front of the Zamek Culture Centre.

Leading workshops:
Kuba Kapral and Agata Elsner – Poznań theater creators currently associated with the Circus Ferus group, previously collaborating with such groups as Teatr Ósmego Dnia, Teatr Biuro Podróży, Strefa Ciszy, Usta Usta Republika.
Rafał Zapała – Poznań composer, sound artist, improviser, habilitated doctor of musical art – composition, assistant professor at the Music Academy in Poznań.

/

Czy demonstracja zawsze musi być nudna? Czy musi to być statyczne zgromadzenie ludzi słuchających „gadających głów” i wykrzykujących niemrawo (mniej lub bardziej) udane hasła?
Czy demonstracja musi ograniczać się do tych zgranych już motywów?

Nie!

Bo oto nadchodzi (a właściwie nadjeżdża) DEMONSTRON – wielofunkcyjny, interaktywny, ruchomy i głośny INSTRUMENT do demonstrowania.
Prosty, a jednocześnie efektowny; olbrzymi, a jednocześnie dostosowany do ludzkiej skali; wykorzystujący siłę ludzkich rąk i nóg, ludzkich gardeł i powietrze, dużo powietrza!
Warsztaty, w trakcie których skonstruowany został DEMONSTRON, przeznaczone były dla młodzieży licealnej (15-19 lat) i odbyły się w dniach 5-10 listopada 2018 r.
Od zera zbudowaliśmy prototyp, który – kto wie? – będzie używany w trakcie demonstracji w Polsce, a może i na całym świecie?
Finałem warsztatów była publiczna prezentacja DEMONSTRONU 11 listopada w trakcie Imienin Ulicy i Święta Niepodległości na parkingu przed CK Zamek przy ulicy Św. Marcin.

Prowadzący warsztaty:
Kuba Kapral i Agata Elsner – poznańscy twórcy teatralni związani obecnie z grupą Circus Ferus, współpracujących wcześniej z takimi grupami jak: Teatr Ósmego Dnia, Teatr Biuro Podróży, Strefa Ciszy, Usta Usta Republika.
Rafał Zapała – poznański kompozytor, artysta dźwięku, improwizator, doktor habilitowany sztuki muzycznej – kompozycji, adiunkt Akademii Muzycznej w Poznaniu.


Performances/ Wykonania

5-10/11/2018 – Warsztaty DEMONSTRON – prototyp, Kołorking Muzyczny, Poznań;

11/11/2018 – Imieniny ulicy Święty Marcin, CK Zamek, Poznań;

DEMONSTRON