MENUMENUMENU

ARTHROPOCENE

Walls of Silence, Plateforme Paris
26.01.2018 # #daed baitz

ANTHROPOCENE

D Æ D B A I T Z

Curator: Klio Krajewska


The symbolic soundtrack of the exhibition, a song from the album by John Maus, Walls of Silence Screen Memories, repeats the infinity of these words. The exhibition explores borders, walls, glass ceilings and invisible barriers, both symbolic and physical, virtual, cultural or real.

/

Symboliczna ścieżka dźwiękowa wystawy, utwór z albumu Johna Mausa Walls of Silence Screen Memories powtarza nieskończoność tych słów. Wystawa eksploruje granice, ściany, szklane sufity i niewidoczne bariery, zarówno symboliczne, jak i fizyczne, wirtualne, kulturowe czy rzeczywiste.


 

 

Znalezione obrazy dla zapytania Plateforme Paris

Platforme Paris – event’s note (fr)

ARTHROPOCENE ARTHROPOCENE