MENUMENUMENU

Komunikacja, współpraca, procesualność (Piotr Tkacz interview)

Kultura u Podstaw
27.05.2019

At the Music Academy of Ignacy Jan Paderewski, the Electroacoustic Composition was opened in Poznań. In an interview with the composer and lecturer Rafał Zapała, we present this innovative venture and the people who participate in it.

/

Na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu otwarto kierunek kompozycja elektroakustyczna. W rozmowie z kompozytorem i wykładowcą Rafałem Zapałą przybliżamy to nowatorskie przedsięwzięcie i osoby, które w nim uczestniczą.


https://kulturaupodstaw.pl/komunikacja-wspolpraca-procesualnosc-rafal-zapala-piotr-tkacz/?fbclid=IwAR0FbRTUrv_b6_BSHXWq264GNJgvPtDqByRbwDqhQtuwFF-sd7gu57PFdHY