MENUMENUMENU

The Splitter (egtr, live elx)

Dziedziniec Centrum Kultury ZAMEK, Poznań
29.04.2011 #max/msp

Commissiones by Nowe Stulecie, Centrum Kultury ZAMEK, Poznań
electric guit. Krzysztof Kaliski, live electronics Rafał Zapała

The timbre of electric guitar is splitted into small pieces and scattered on the buliding’s wall.
Multichannel speakers in the building’s windows around audience.
Max/MSP granular live processing.

/

Barwa dźwięku gitary elektrycznej jest podzielona na małe kawałki i rozrzucona na ścianie budynku.
Głośniki wielokanałowe w oknach budynku wokół publiczności.
Processing granularny Max/MSP na żywo.


https://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36000,9526685,Felieton__Cienie_na_Zamku.html?disableRedirects=true

The Splitter (egtr, live elx)