MENUMENUMENU

IDEOGRAMY (album)

Requiem Records, "Opus Series"
27.10.2017

The creation of Rafał Zapała is difficult to fit into one genre or style. It stretches somewhere between sound art and improvised and composed music. The album „Ideograms” contains a selection of four pieces from the period 2007-2014 representing this last area. Each of the presented compositions has a different sound world, a different character and performance composition – from electronics to orchestra.

In addition to the live electronics parts, which is what the author is responsible for, the album will feature Nicole Mitchell (flute), Mateusz Loska (double bass) and the Symphony Orchestra of the Music Academy. I.J. Paderewski in Poznań under the conduction of Michał Dworzyński.

Track list
1. Gonsay: for electronics | 2007
2. Cleaner: for double bass and electronics | 2013
3. Nicolette: for flute and live electronics | 2010
4.Ideogramy I, II, III: for orchestra | 2013/2014. perf. Symphony Orchestra of the I.J. Paderewski Academy of Music in Poznań

Performers
Nicole Mitchell: flute [3]
Rafał Zapała: electronics [2.3]
Mateusz Loska: double bass [2]
Michał Dworzyński: conductor [4]

Production
Łukasz Pawlak: concept and graphic design of the publishing

/

Twórczość Rafał Zapały trudno wpisać w ramy jednego gatunku czy stylu. Rozciąga się gdzieś pomiędzy sound artem a muzyką improwizowaną i komponowaną. Album  „Ideogramy” zawiera wybór czterech utworów z okresu 2007-2014 reprezentujących ten ostatni obszar. Każda z prezentowanych kompozycji to odmienny świat brzmieniowy, odmienny charakter i skład wykonawczy – od elektroniki po orkiestrę.

Poza autorem odpowiedzialnym za partie live electronics na płycie usłyszymy Nicole Mitchell (flet), Mateusza Loskę (kontrabas) i orkiestrę symfoniczną Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu pod dyrekcją Michała Dworzyńskiego.

Lista utworów
1. Gonsay: for electronics | 2007
2. Cleaner: for double bass and electronics | 2013
3. Nicolette: for flute and live electronics | 2010
4. Ideogramy I, II, III: for orchestra | 2013/2014. perf. Symphony Orchestra of the I.J. Paderewski Academy of Music in Poznań

Wykonawcy
Nicole Mitchell: flet [3]
Rafał Zapała: elektronika [2,3]
Mateusz Loska: kontrabas [2]
Michał Dworzyński: dyrygent [4]

Produkcja
Łukasz Pawlak: koncepcja i projekt graficzny wydawnictwa


https://requiem-records.com/pl/sklep/ideogramy 

https://requiem-records.com/pl/artysci/rafal_zapala

IDEOGRAMY (album)