MENUMENUMENU

Sonus ex Machina #1

Wiosna Jesienią, Poznań
28.10.2017 #festival #

SONUS EX MACHINA


The festival is created with the support of the City of Poznań # poznańwspiera, thanks to the cooperation of the An_Arche Foundation, SONORA music and the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań. The partners are Poznańska Wiosna Muzyczna Festival, Poznańska Fara and the Society of Friends of Poznań Fara.
Media patrons: Gazeta Wyborcza, IKS, kultura.poznan.pl, Glissando
Festival and video graphic theme: Marek Straszak
Video sound: Rafał Zapała
/
Festiwal powstaje przy wsparciu Miasto Poznań #poznańwspiera, dzięki współpracy Fundacji an_Arche, SONORA music i Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Partnerami są festiwal Poznańska Wiosna Muzyczna, Fara Poznańska i Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary.
Patroni medialni: Gazeta Wyborcza, IKS, kultura.poznan.pl, Glissando
Motyw graficzny festiwalu i wideo: Marek Straszak
Dźwięk do wideo: Rafał Zapała

The new Poznań festival of contemporary music, Sonus ex Machina / Poznań’s Spring in Autumn experiments with classical music, mixing and juxtaposing musical cultures of different countries. The first edition will take place on October 27-28, 2017, and will allow you to take a look at the effects of cooperation between Poznań musicians and artists from distant cultural circles – Iran and Japan.

# 1 Teheran / Poznań – Sepia Ensemble – 27/10/2017, at 17.00, Aula Nova

Sepia Ensemble, a contemporary music band associated with the Poznań Academy of Music, will perform a Polish-Iranian program. It is the result of a trip to Iran and the performance of band members at the Tehran Contemporary Music Festival فستيوال موسیقی معاصر تهران. Thanks to this collaboration, three pieces of Iranian composers (Arshia Samsaminia, Kaveh Djodat, Idin Samimi Mofakham) were created which was premiered by Sepia Ensemble. The band, rich in these experiences, will present the Polish premieres of these compositions to the Poznań audience. Contemporary Iranian music will be combined with works by Poznań artists: Ewa Fabiańska-Jelińska and Artur Kroschel.

# 2 New electroacoustic music – students of the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań – 27/10/2017, at 20.00, Aula Nova

New compositions composed and performed by: Magdalena Chlebowska, Robert Gogol, Michał Janocha, Wojciech Krzyżanowski, Jan Skorupa, Sebastian Dembski, Jan Migdal, and Joanna Wilczyńska.

Each of the presented artists agrees with their individual approach and uncompromising expression. In their music, you will be able to see the elements of academic new music, but also its postmodernist deconstruction. In their work, they use aesthetic and technological tools related to popular and independent music.

# 3 Sonus ex Machina – Mari Fukumoto (organ), Scott Wilson, Rafał Zapała, Wojciech Kaszuba (live electronics), Marek Straszak (video) – 28/10/2017, at 21.00, Poznańska Fara

The festival will be hosted by the Japanese organist – Mari Fukumoto and the Poznan composer and live electronics musician – Rafał Zapała. The baroque space of Fara Poznańska will be the place of the premiere of the Sonus ex Machina project, the starting point of which is the question about the common features of organ and electronic music. The program will open the song Music for Manic Machines, which Canadian composer Scott Wilson wrote especially for the festival, inspired by Bach’s chromatic fantasy. The culmination of the concert will be the premiere of the piece Scrolling to Zero by Zapała, which will be joined by Wojciech Kaszuba (electronics) and Marek Straszak (video).

/

Nowy poznański festiwal muzyki współczesnej Sonus ex Machina / Poznańska Wiosna Jesienią eksperymentuje z muzyką poważną, mieszając i zestawiając ze sobą kultury muzyczne różnych krajów. Pierwsza edycja odbędzie się w dniach 27-28 października 2017 r. i pozwoli przyjrzeć się efektom współpracy poznańskich muzyków z twórcami z odległych nam kręgów kulturowych – Iranu i Japonii.

#1 Teheran / Poznań – Sepia Ensemble – 27.10.2017, godz. 17.00, Aula Nova, wstęp wolny

Sepia Ensemble, zespół muzyki współczesnej związany z poznańską Akademią Muzyczną, wykona polsko-irański program. Jest on efektem podróży do Iranu i występu członków zespołu na Tehran Contemporary Music Festival فستيوال موسیقی معاصر تهران. Dzięki tej współpracy powstały trzy utwory irańskich kompozytorów (Arshia Samsaminia, Kaveh Djodat, Idin Samimi Mofakham) które prapremierowo wykonał Sepia Ensemble. Bogaty w te doświadczenia zespół zaprezentuje poznańskiej publiczności polskie premiery tych kompozycji. Współczesna muzyka irańska zostanie zestawiona z utworami poznańskich twórców: Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej i Artura Kroschela.

#2 Nowa muzyka elektroakustyczna – studenci Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu – 27.10.2017, godz. 20.00, Aula Nova, wstęp wolny

Nowe utwory skomponowane i wykonywane przez: Magdalena Chlebowska, Robert Gogol, Michał Janocha, Wojciech Krzyżanowski, Jan Skorupa, Sebastian Dembski, Jan Migdal, Joanna Wilczyńska.

Każdy z prezentowanych artystów zgodnie podkreśla swe indywidualne podejście i bezkompromisową ekspresję. W ich muzyce można będzie dostrzec elementy akademickiej muzyki nowej, ale również ich postmodernistyczną dekonstrukcję. W swojej twórczości korzystają z narzędzi estetycznych oraz technologicznych związanych z muzyką popularną oraz niezależną.

#3 Sonus ex Machina – Mari Fukumoto (organy), Scott Wilson, Rafał Zapała, Wojciech Kaszuba (live electronics), Marek Straszak (wideo) – 28.10.2017, godz. 21.00, Poznańska Fara, wstęp wolny

Festiwal spotka japońską organistkę – Mari Fukumoto oraz poznańskiego kompozytora i muzyka live electronics – Rafał Zapała. Barokowa przestrzeń Fara Poznańska będzie miejscem premiery projektu Sonus ex Machina, którego punktem wyjścia jest pytanie o cechy wspólne muzyki organowej i elektronicznej. Program otworzy utwór Music for Manic Machines, który kanadyjski kompozytor Scott Wilson napisał specjalnie na festiwal, inspirując się Fantazją chromatyczną Bacha. Kulminacją koncertu będzie prapremiera utworu Scrolling to Zero Zapały, do którego dołączą Wojciech Kaszuba (elektronika) i Marek Straszak (wideo).


https://web.facebook.com/sonusexmachinafestival/

an_ARCHE NEWMUSICFOUNDATION