MENUMENUMENU

IRREVERSIBLE / NIEODWRACALNE (Neo Electric Quartet, loopers, interaction system)

Planetarium (Olsztyn) 24.10.2017/ Festiwal Neoarte Syntezator Sztuki, Kolonia Artystów (Gdańsk) 25.11.2017/Audio Art Festival (Kraków)
23.10.2017 #score_electronics

CONCENTUS APPARATUS II: IRREVERSIBLE/ NIEODWRACALNE


commisioned by Ministry of Culture in the framework of Composing Commisions 2017/2017 program/ zamówienie w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Zamówienia Kompozytorskie 2017/2018


Paweł Janicki, multimedia
NeoQuartet (NeoQuartet):
Karolina Piątkowska-Nowicka, skrzypce elektryczne (electric violin)
Paweł Kapica, skrzypce elektryczne (electric violin)
Michał Markiewicz, altówka elektryczna (electric viola)
Krzysztof Pawłowski, wiolonczela elektryczna (electric cello)


Neo Electric Quartet is a unique,  on the European scale, project of  NeoQuartet, a string quartet from Tricity. Four outstanding instrumentalists specializing in performing contemporary music explore the undiscovered world of electric string quartet sounds using the latest technological achievements. The synthesized sound of the classical instrumental composition subjected to computer processing, the use of multi-effects and looper give unusual creative possibilities. The only border is the artists’ imagination.

 

NeoQuartet invited four Polish composers of the young generation to the project: Piotr Peszata, Kamil Kosecki, Grzegorz Pieniek and Rafał Zapała, who will compose new pieces for the electric string quartet specifically for the needs of the project. The whole will be complemented by a song created jointly by NeoQuartet musicians.

/

Neo Electric Quartet to unikatowy na skalę europejską projekt trójmiejskiego kwartetu smyczkowego NeoQuartet. Czwórka znakomitych instrumentalistów specjalizujących się w wykonawstwie muzyki współczesnej eksploruje nieodkryty świat brzmień elektrycznego kwartetu smyczkowego z użyciem najnowszych zdobyczy technologicznych. Zsyntetyzowane brzmienie klasycznego instrumentalnego składu poddane obróbce komputerowej, użycie multiefektów i looperów daje niezwykłe możliwości twórcze. Jedyną granicą jest wyobraźnia artystów.

NeoQuartet zaprosił do projektu czterech polskich kompozytorów młodego pokolenia: Piotra Peszata, Kamila Koseckiego, Grzegorza Pieńka oraz Rafała Zapałę, którzy specjalnie na potrzeby projektu skomponują nowe utwory na elektryczny kwartet smyczkowy. Całość dopełni utwór stworzony wspólnie przez muzyków NeoQuartet.


 

 

home


https://www.gdansk.pl/wydarzenia/6-Neo-Arte-Syntezator-Sztuki,w,21824

IRREVERSIBLE / NIEODWRACALNE (Neo Electric Quartet, loopers, interaction system)