MENUMENUMENU

XYN THI (free harsh improv)

#band #overheim_max/msp

XYN THI album


Rafał Zapała – EMS Synthi VCS3, Max/MSP, multichannel audio
Patryk Lichota/Fonoleptic – feedback video (no-input, cctv cameras) & analog video effects, X-ray photos

The name of the project is a combination of names of a cyclone (Xynthia), and a synthesizer (Synthi).
„Fierce winds of Xynthia, the cyclone that swept across Europe between 26 February and 1 March 2010, claimed no fewer than 65 lives. Of them, at least 53 people died in France, and the Prime Minister François Fillon referred to the cyclone’s aftermath as „national catastrophe”. Most victims drowned in swollen rivers and on the shore of the rough Atlantic. Ca. one million households in western France were left without electricity.”

We perceive Xyn Thi as an audio-visual network that comes into existence during the concert-installation. Acoustic and visual signals are permanently transmitted from one channel to the other, intertwining and mutually transforming each other to form a rhizome-like structure. Machines and people up make the elements of the network: the 1969 ‚Putney’ analogue synthesizer, Rafal Zapala, the XT (2010) – a set of Max/MSP patches that splits data streams in space and time, Patryk Lichota, and analogue video device installation Strange Loop (2012).

/

Nazwa projektu jest kombinacją nazw cyklonu (Xynthia) i syntezatora (Synthi).
„Ostre wiatry Xynthii, cyklonu, który przetoczył się przez Europę między 26 lutego a 1 marca 2010 r., pochłonęły co najmniej 65 istnień ludzkich. Z nich co najmniej 53 osoby zginęły we Francji, a premier François Fillon określił następstwa cyklonu jako: „katastrofa narodowa.” Większość ofiar utonęła w spuchniętych rzekach i na brzegu szorstkiego Atlantyku. Około miliona gospodarstw domowych w zachodniej Francji pozostało bez prądu. ”

Postrzegamy Xyn Thi jako sieć audiowizualną, która powstaje podczas instalacji koncertowej. Sygnały akustyczne i wizualne są stale przesyłane z jednego kanału do drugiego, przeplatając się i wzajemnie przekształcając, tworząc strukturę przypominającą kłącze. Maszyny i ludzie tworzą elementy sieci: analogowy syntezator „Putney” z 1969 r., Rafał Zapala, XT (2010) – zestaw poprawek Max / MSP, które dzielą strumienie danych w czasie i przestrzeni, Patryk Lichota i instalacja analogowych urządzeń wideo Strange Loop (2012).


Concerts / Koncerty

2/03/2018 – SMS#2, Akademia Muzyczna w Poznaniu

26/01/2017 – OPENHAUS, CTM, ZK/U, Berlin


https://pointless-geometry.bandcamp.com/album/xyn-thi-fonoleptic-electrolyzer-vhs 

http://fyh.com.pl/artysta-xyn-thi/

ARTYSTA: XYN THI

XYN THI (free harsh improv)
XYN THI (free harsh improv)
XYN THI (free harsh improv)